Citáty

       
Neexistuje nic, co by vás mohlo zastavit. Pokud se nerozhodnete sami jinak...

Srdce vždy bude kráčet po cestě, z níž nás rozum zrazuje. Henri Louis Bergson
Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdravý instinkt je pro. Samuel Butler
Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny. Pearl S. Bucková
Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine De Saint-Exupéry
Šťastný člověk je ten, kdo si vydobyl své štěstí, které právě prožívá. Eugéne Delacroix
Zamilovat se znamená přestat srovnávat. Otto Von Bismarck
Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Heinrich Böll
Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich
       

There are moments in life when you miss someone
so much that you just want to pick them from
your dreams and hug them for real.

Don't go for looks; they can deceive.
Don't go for wealth; even that fades away.
Go for someone who makes you smile,
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright.
Find the one that makes your heart smile.

Dream what you want to dream;
Go where you want to go;
Be what you want to be,
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do.

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong,
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy.

The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything;
They just make the most of
Everything that comes along their way.

The brightest future will always
Be based on a forgotten past;
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches.

When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling.
Live your life so at the end,
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying.

Don't count the years - count the memories!

Jsou chvíle, kdy ti někdo chybí tak,
že bys ho nejraději vzal ze svých snů a doopravdy objal.

Neusiluj o vzhled, ten může klamat.
Neusiluj o majetek, i ten se ztratí.
Usiluj o někoho, kdo tě rozesměje,
protože to stojí jen úsměv
rozjasnit tmavý den.
Najdi toho, kdo rozesměje tvoje srdce.

Sni, o čem chceš snít;
jdi, kam chceš jít;
buď, čím chceš být,
protože máš jen jeden život
a jedinou šanci udělat všechno,
co chceš.

Můžeš mít dost štěstí, které tě udělá spokojeným,
dost pokusů, které tě udělají silným,
dost smutku, který tě udrží laskavým,
dost naděje, která tě udělá šťastným.

Nejšťastnější lidé nemusí mít nutně
všechno nejlepší;
oni si prostě váží všeho,
co k nim přichází.

Nejjasnější budoucnost bude vždy
založena na zapomnění minulosti;
nemůžeš jít dopředu dokud
nenecháš odejít svoje minulé chyby a smutky.

Když ses narodil, plakal jsi
a všichni kolem se smáli.
Žij život tak, aby jsi na konci
byl ten, kdo se bude smát a všichni kolem
budou plakat.

Nepočítej roky - počítej vzpomínky!