Citáty
jiné

   
Ti, kdož vnášejí sluneční paprsky do životů jiných, se v jejich odrazu sami zahřejí.
Vaše sny jsou síla, která mění svět.
Krása má tolik významů jako člověk nálad.
Čím méně času musíte strávit prací, tím více věcí uděláte.
Úsměv je veliký dar a vyšší spravedlnost oplatí každému, kdo nám k němu pomohl ve zlé chvíli. B. Benešová
Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich hloupé skutky. Schopenhauer
Na světě jen jediný tvor lže: člověk. A. Schopenhauer
Důvěřuj, avšak hleď komu důvěřuješ.  
Hloupost, kterou nehodláme opakovat podruhé, nazýváme zkušeností. L. Kumor
Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to, co máš v sobě. Babler
Po něčem toužit jest již důvod k žití. Jaroslav Vrchlický
Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá. Jaroslav Vrchlický
Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli. Ota Pavel
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. T. A. Edison
Pamatuj, že i ta nejhorší hodina má jen 60 minut.  
Železo roztavené do tekuta se nedá kout.  
Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit pouze příchuť katastrofy. Max Frisch
Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před pokusem. Mičurin
Čas je nejlepší učitel, bohužel však nemá vždycky ty nejlepší žáky. F. Mauriac
Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti. M. de Mantaigne
Mnoho lidí si kazí život představou neštěstí, které jim hrozí. A. Maurois
Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. W. Churchill
Mnozí nepřemýšlejí jen proto, že je vůbec nenapadne myslet.  
Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji budeme řadit k starým dobrým časům. John Steinbek
Spánek je zdravý zejména proto, že při něm nemůžeme kouřit.  
Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. Čínské přísloví